ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1609
นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ) อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
10
2
1610
นางสาวเหมวรรณ ตันพรม
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ) อาคาร 90 ปี ชั้น 3 ห้องดนตรีไทย
10
1
1611
นายสืบพงศ์ หลงเวช
วงโยธวาฑิต ม.ต้น ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
40
1
1612
นายสืบพงศ์ หลงเวช
วงโยธวาฑิต ม.ปลาย ห้องดนตรี (ใต้ถุนอาคาร 6)
40
2
1703
นายรพีพงศ์ ปภิณวชิระบูรณ์
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
22
1
1706
นางเบญจพร จะเฮิง
ต้นกล้าอาชีพ ห้อง 712
22
1
1708
นางนวลพรรณ คมขำ
Robot ม.ปลาย ห้อง 231/1
10
2
1709
นางนวลพรรณ คมขำ
Robot ม.ต้น ห้อง 231/1
10
1
1711
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย ห้อง 934
10
2
1712
นางณัฐชานันท์ ฉัตรเกียรติคุณ
การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น ห้อง 934
10
1
1713
นางรัตนา ทิพย์วังเมฆ
รักษ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235
22
1
1714
นางสาวปวีณา แนววงศ์
เสริมวิชาการ ม.3/1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 232
35
1
1723
นายสนอง ธนะภาษี
เยาวชนการเกษตร ห้อง 721
22
1
1725
นายอภิชัย แสนใหญ่
พิมพ์ดีดไทย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 234
22
1
1726
นางประกายแก้ว เสียงหวาน
เสริมวิชาการ ม.6/7 (เลขที่ 1-21) ห้อง ม.6/7 (231)
21
3
1727
นายกณิกนันต์ ดอกบัว
คอมพิวเตอร์กราฟิก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 241
22
1
1729
นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล
Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
10
2
1730
นายภาณุพันธุ์ ภาคาผล
Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 236
10
1
1733
นายวรเทพ วันกาล
เสริมวิชาการ ม.6/4 (เลขที่ 22-42) ห้องเรียน ม.6/4 (544)
21
3
1735
นางสาวจงพิศ กาศสกุล
งานประดิษฐ์ ห้อง 313
22
1

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ] Next>>