กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (ม.ต้น)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1106
    กวีคีตศิลป์
24
1107
    ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
23
1115
    กลรักอักษรา
4
1121
    เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ต้น
10
1125
    เพลงพาเพลิน
25
1127
    ภาษาน่ารู้
20
1128
    เขียนสื่อความ ม.ต้น
8
1132
    สนุกคิดพิชิตภาษา
21
1202
    เอแม็ท ม.ต้น
22
1203
    คณิตศาสตร์ ม.1
22
1207
    คณิตคิดสนุก
22
1208
    คณิตคิดสร้างสรรค์​ 2
20
1222
    คณิตคิดสร้างสรรค์ 3
3
1223
    คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
7
1225
    IQ 180
23
1228
    คณิตคิดสนุก 1
23
1230
    อัจฉริยะน้อยคณิตศาสตร์
14
1239
    To Be Number One ม.ต้น
23
1240
    เวทคณิต (สำหรับนักเรียนห้อง ม.3/2)
27
1241
    พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
23
1308
    เสริมวิทย์ ม.2
23
1309
    วิทยาศาสตร์สนุก
22
1312
    เสริมวิชาการ ม.2/1
36
1313
    นักพฤกษศาสตร์น้อย
16
1317
    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 ม.ต้น
11
1318
    วิทยาศาสตร์น่ารู้
22
1329
    เสริมวิชาการ ม.ต้น
5
1336
    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ม.ต้น
17
1338
    ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
22
1349
    Globe รักษ์โลก
22
1405
    Creative group
23
1425
    โลกศึกษา
22
1427
    จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
7
1431
    จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
16
1432
    ครอบครัวพอเพียง 1
22
1433
    ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
22
1437
    ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
22
1504
    แบดมินตัน
24
1508
    พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
14
1511
    สุขภาพดีไม่มีขาย
13
1514
    บาสเกตบอล
24
1602
    นาฏศิลป์ 2
23
1603
    ศิลปะ ม.ต้น
28
1605
    นาฏศิลป์ 1
23
1608
    ยุวมัคคุเทศก์
22
1610
    ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ต้น (รับเฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
15
1611
    วงโยธวาฑิต ม.ต้น
37
1703
    คอมพิวเตอร์
23
1706
    ต้นกล้าอาชีพ
22
1709
    Robot ม.ต้น
10
1713
    รักษ์คอมพิวเตอร์
23
1714
    เสริมวิชาการ ม.3/1
35
1723
    เยาวชนการเกษตร
21
1725
    พิมพ์ดีดไทย
24
1727
    คอมพิวเตอร์กราฟิก
23
1735
    งานประดิษฐ์
23
1806
    เที่ยวต่างแดน
22
1810
    ภาษาอังกฤษ ม.2/2
14
1811
    Smart English
22
1822
    ภาษาอังกฤษ ม.1/2
29
1830
    Netflix Club
33
1842
    ภาพยนตร์หรรษา
32
1843
    English England
22
1844
    ภาษาจีน
30
1856
    Intensive English (EP 3/3)
27
1857
    English around you
12
1904
    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
26
1712
    การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
11
1730
    Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
10
1867
    วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
6
1243
    เสริมวิชาการ ม.1/1
36
1244
    อาสาจราจร (เฉพาะนักเรียนอาสาจราจร)
18

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content