กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (ม.ต้น)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1106
    เกร็ดวรรณคดีไทย
22
1107
    ภาษาพาเพลิน ม.ต้น
24
1115
    เยาวรุ่นนักวิจารณ์
22
1125
    เพลงพาเพลิน
32
1127
    ภาษาน่ารู้
25
1128
    เขียนสื่อความ ม.ต้น
8
1132
    สนุกคิดพิชิตภาษา
14
1202
    เอแม็ท ม.ต้น
9
1203
    ชุมนุมสร้างสื่อคณิตศาสตร์
22
1207
    คณิตคิดสนุก
21
1208
    คณิตคิดสร้างสรรค์ 2
11
1222
    ซูโดกุ (Sudoku)
23
1223
    คณิตคิดสร้างสรรค์ 1
9
1224
    คณิตศิลป์
10
1225
    IQ 180
11
1228
    คณิตคิดสนุก 1
9
1230
    ภาษาลาว วรรณคดี
14
1239
    สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
9
1244
    อาสาจราจร
17
1241
    พับกระดาษโอริกามิ (Origajmi)
34
1308
    เสริมวิทย์ ม. 2
9
1309
    วิทยาศาสตร์สนุก
21
1313
    นักพฤกษศาสตรน้อย
9
1317
    ถักโครเชต์ ม.ต้น
23
1334
    สนุกกับ Bio
10
1336
    ต้นไม้ของฉัน
24
1736
    ภูมิปัญญาบำรุงรักษาต้นไม้แบบพอเพียง
18
1405
    เยาวชนรู้คิด
24
1427
    จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 1
9
1431
    จิตอาสาไวยาวัจกรน้อย 2
10
1433
    ประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา
15
1437
    ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
25
1508
    พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
12
1602
    นาฏศิลป์ 2
21
1603
    ศิลปะ ม.ต้น
33
1605
    นาฏศิลป์ 1
22
1608
    ยุวมัคคุเทศก์
25
1610
    ดนตรีพื้นเมือง
10
1611
    วงโยธวาฑิต ม.ต้น
39
1706
    ต้นกล้าอาชีพ
24
1709
    Robot ม.ต้น
10
1712
    การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ต้น
12
1713
    รักษ์คอมพิวเตอร์
26
1723
    เยาวชนการเกษตร
23
1725
    หมากรุกไทย
23
1727
    คอมพิวเตอร์กราฟิก
23
1730
    Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ต้น
14
1735
    งานประดิษฐ์
23
1806
    อ่านเขียนเรียนรู้
8
1811
    Smart English
24
1820
    พิชิต HSK
8
1830
    Our Netflix club
44
1842
    ภาพยนตร์หรรษา
50
1843
    English England
15
1844
    ภาษาจีน
25
1857
    English around you
21
1904
    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
29
1867
    วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
18
1420
    สังคมเอเชีย
22
1134
    ภาษาสร้างสรรค์
22
1439
    ครอบครัวพอเพียง 1
21
1513
    กรีฑา 2
22
1514
    บาสเกตบอล
28
1515
    แบดมินตัน
33
1869
    จีนจัด
22
1516
    กรีฑา 1
31
1440
    Social Studies Brain Challenge
15

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content