กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (ม.ปลาย)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1103
    เรียงร้อยอักษรา
5
1116
    รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
20
1130
    รักษ์ภาษาไทย
23
1131
    ภาษาพาสนุก
21
1220
    เสริมทักษะ ม.4/1 ก
11
1224
    To Be Number One ม.ปลาย
15
1227
    กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
5
1229
    ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
13
1231
    เสริมทักษะ ม.5/1 ก
15
1232
    คณิตคิดสนุก 2
1
1234
    A-math
12
1235
    ซูโดกุ
20
1236
    ค่ายคณิตศาสตร์​คนเฟี้ยวจัด
21
1304
    เสริมทักษะ ม.4/1 ข
9
1310
    ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ม.5/1 ข
10
1315
    วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์
1
1319
    เสริมเคมี
12
1323
    เสริมทักษะเคมี ม.4
3
1326
    Art in science
17
1330
    รักต้นไม้
22
1331
    จัดสวนถาด
20
1334
    สนุกกับ Bio
20
1335
    เพื่อนช่วยเพื่อน
21
1343
    ตะลุยโจทย์เคมี
20
1345
    ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
19
1348
    คนคิดนอกกรอบ
20
1414
    ยุวชนประชาธิปไตย (เฉพาะสภานักเรียน)
13
1417
    สมุนไพรไทย
20
1428
    ร่วมด้วยช่วยกัน
20
1434
    ครอบครัวพอเพียง 2
14
1505
    กรีฑา 1
22
1509
    พยาบาล (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
6
1510
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 2 (ม.5)
52
1512
    รักษ์สุขภาพ
20
1606
    ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
21
1607
    นาฏศิลป์ ม.ปลาย
6
1609
    ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
8
1612
    วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
16
1708
    Robot ม.ปลาย
10
1122
    เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.ปลาย
10
1711
    การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
13
1729
    Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
10
1802
    ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
21
1820
    ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11)
68
1821
    Board game
21
1825
    วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี)
23
1833
    Bonjour la France
20
1832
    ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10)
31
1838
    ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 )
23
1841
    Let’s read
20
1849
    English Games
2
1866
    วัฒนธรรมญี่ปุ่น
20
1911
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
49
1914
    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
21

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content