กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (ม.ปลาย)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1103
    เรียงร้อยอักษรา
11
1116
    รักการเรียนรู้ คู่การบันทึก
3
1122
    เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
25
1130
    รักษ์ภาษาไทย
22
1131
    ภาษาพาสนุก
14
1227
    กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
17
1229
    ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
17
1232
    คณิตคิดสนุก 2
16
1234
    A-math
19
1235
    ซูโดกุ
18
1236
    ติวคณิตศาสตร์
21
1319
    เสริมเคมี
3
1323
    เสริมทักษะเคมี ม.4
1
1331
    จัดสวนถาด
33
1335
    เพื่อนช่วยเพื่อน
25
1343
    ตะลุยโจทย์ ONET เคมี
16
1345
    ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
14
1348
    โอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
16
1414
    ยุวชนประชาธิปไตย (สำหรับนักเรียนสภานักเรียน)
17
1417
    สมุนไพรไทย
17
1425
    โลกศึกษา
16
1428
    ร่วมด้วยช่วยกัน
20
1434
    ครอบครัวพอเพียง 2
6
1509
    พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
1
1510
    ชุมนุมรักษาดินแดน นศท.ชั้นปีที่ 2
46
1512
    รักษ์สุขภาพ
16
1606
    ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
25
1607
    นาฏศิลป์ ม.ปลาย
12
1609
    ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
5
1612
    วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
2
1708
    Robot ม.ปลาย
13
1711
    การจักสานไม้ไผ่ประยุกต์ ม.ปลาย
10
1729
    Digital Art 2D (นักเรียนที่มีความสามารถในการวาดการ์ตูน) ม.ปลาย
11
1821
    Board game
42
1833
    Bonjour in France
20
1832
    ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10และ4/11)
38
1838
    ภาษาจีนพาเพลิน (ม.5/10-ม.5/11(จีน)
54
1841
    Let's read
8
1849
    English Games
22
1856
    S&M (Song&Movie)
18
1866
    วัฒนธรรมญี่ปุ่น
17
1911
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
29
1914
    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
21
1135
    ภาษาไทยในเสียงเพลง
16
1438
    เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
23
1350
    art in science
21
1868
    ญี่ปุ่น
9
1349
    Real​ or​ Fake​ in​ Sci-Fi​
16

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content