กิจกรรมชุมนุมม.ต้น - ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
Go to content
แสดงผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน (ม.ปลาย)
รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
รายชื่อ
1103
    เรียงร้อยอักษรา
10
1122
    เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย
17
1130
    รักษ์ภาษาไทย
17
1131
    ภาษาพาสนุก
17
1135
    ภาษาไทยในเสียงเพลง
17
1227
    คณิตคิดสร้างสรรค์
17
1229
    ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์
5
1231
    คณิตคิดสนุก 3
12
1232
    อุปกรณ์เชียร์ 1
18
1234
    A-math
17
1235
    ซูโดกุ
18
1236
    ติวคณิตศาสตร์
18
1245
    รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 1 (ม.4)
16
1304
    Folk Song for Life (สำหรับนักเรียนที่เล่นกีต้าร์/ร้องเพลงได้)
21
1323
    เสริมทักษะเคมี ม.4
5
1335
    เพื่อนช่วยเพื่อน
28
1343
    อุปกรณ์เชียร์ 2
18
1345
    ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
19
1348
    ออกแบบสิ่งที่เราชอบ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (เน้นคนที่สนใจจริงๆ เกี่ยวกับการออกแบบ งานคราฟต์ ศิลปะ เทคโนโลยี สถาปัตย์ หรือ วิศวกรรม)
18
1349
    Real? or? Fake? in? Sci-Fi?
17
1350
    สร้างบอร์ดเกม
19
1417
    สมุนไพรไทย
17
1425
    ดูหนังกับโลกศึกษา
18
1428
    ร่วมด้วยช่วยกัน
17
1438
    เที่ยวไปให้อะไรกับชีวิต
24
1509
    พยาบาล (นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)
9
1512
    รักษ์สุขภาพ
17
1606
    ทัศนศิลป์ ม.ปลาย
22
1607
    นาฏศิลป์ ม.ปลาย
11
1609
    ดนตรีพื้นบ้าน ม.ปลาย (เฉพาะเด็กที่มีความสามารถ)
2
1612
    วงโยธวาฑิต ม.ปลาย
4
1708
    Robot ม.ปลาย
11
1711
    ดอกมะลิร้อยใจ
17
1729
    E-Sport ม.ปลาย
23
1821
    Board game
25
1825
    วัฒนธรรมเกาหลี (แผนเกาหลี ม.ปลาย)
26
1832
    ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.5/10 และ 5/11)
40
1833
    Bonjour la France
22
1834
    CROSSWORD
17
1838
    ภาษาจีนพาเพลิน (ม.4/11)
39
1841
    Let's read
8
1849
    English Games
17
1856
    SMS (Songs/Movies/Series)
17
1866
    วัฒนธรรมญี่ปุ่น
21
1914
    กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
19

 

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
data

© Nareerat.ac.th | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
Back to content