ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รหัสกิจกรรม
ครูผู้สอน
ชื่อกิจกรรมชุมนุม สถานที่เรียน จำนวนรับ
1=ม.ต้น 2=ม.ปลาย
1802
นางแสงทอง หนูแก้ว
ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ ห้อง SEAR
20
2
1804
นางสาวทิพนาถ เพลิดเพลิน
เสริมวิชาการ ม.6/2 (เลขที่ 23-44) ห้อง 542
22
3
1806
นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอน
เที่ยวต่างแดน ห้อง 661
22
1
1809
นางสาวจินดา บุญลอด
เสริมวิชาการ ม.6/8 (เลขที่ 1-21) ห้อง ม.6/8 (242)
21
3
1810
นางสาววัลลิกา อ่วมทิพย์
ภาษาอังกฤษ ม.2/2 ห้อง ม.2/2 (651)
15
1
1811
นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม
Smart English ห้อง สมุด 1
22
1
1816
นางรัชชา เล้าสกุล
เสริมวิชาการ ม.6/9 (เลขที่ 18-33) ห้อง ม.6/9 (243)
16
3
1820
นางสาวทัดดาว ศรชัย
ภาษาจีนน่ารู้ (ม.5/10-ม.5/11) ห้อง 924
78
2
1821
นางวิบูลย์สิริ ไทยภักดิ์
Board game ห้อง SEAR (423)
20
2
1822
นางมณีภัทร บุญญาสัย
ภาษาอังกฤษ ม.1/2 ห้อง 312
29
1
1825
นางสาวรุ่งนภา ไชยยม
วัฒนธรรมเกาหลี (เฉพาะนักเรียนภาษาเกาหลี) ห้อง 935
30
2
1830
นางสาวจรรยาภรณ์ จันทร์ป้อม
Netflix Club ห้อง ม.1/12 (343)
22
1
1831
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 1-15) ห้องเรียน ม.6/12 (246)
15
3
1832
นางสาวสุภาคินี อินทร์นาก
ภาษาจีนสุขสันต์ (ม.4/10) ห้อง 933
37
2
1833
นางสาวสิรินทรา งามเมืองตึง
Bonjour la France ห้อง 945
22
2
1835
นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม
รักษาดินแดน (รด.) นศท.ชั้นปีที่ 3 (ม.6) สนามหญ้าหน้าอาคาร 1
65
3
1836
นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม
เสริมวิชาการ ม.6/12 (เลขที่ 16-32) ห้องเรียน ม.6/12 (246)
17
3
1838
นางสาววิภาพรรณ จิตเสงี่ยม
ภาษาจีนพาเพลิน (4/11 ) ห้อง 934
23
2
1841
นางคนึงนิจ อุตรพงศ์
Let’s read ห้อง Resource
20
2
1842
นายสุธี ทองวัง
ภาพยนตร์หรรษา ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 5
30
1

 


จำนวนกิจกรรม 152 กิจกรรม : 8 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ] Next>>